Okrugli stol u Hrvatskom Saboru – Izmjene Obiteljskog zakona

Lagano za čitanje
Udruga za samozastupanje sudjelovala je na okruglom
stolu održanom 24.2.2014. u Hrvatskom Saboru.
image002
Okrugli stol su organizirali Udruga za samozastupanje, GONG i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom pod pokroviteljstvom saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. prava osoba s invaliditetom
U prvom dijelu okruglog stola svoje govore su održali predstavnici fakulteta, pružatelja usluga, državnih institucija i samozastupnici iz Udruge za samozastupanje. govor
Nakon toga je slijedila rasprava o izmjenama novog Obiteljskog zakona. Sudionici okruglog stola zaključili su da novi zakon daje više prava osobama s intelektualnim teškoćama i da više poštuje
Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.
rasprava
Iako prema novom zakonu osobe s intelektualnim teškoćama dobivaju više prava i samostalnosti u odlučivanju, skrbnici i dalje imaju veliki utjecaj na
život osoba s intelektualnim teškoćama.
loše
Udruga za samozastupanje i GONG zatražili su da u zakonu piše da osobe s invaliditetom imaju što više podrške. podrška
Okrugli stol organiziran je u sklopu projekta
Ostvarivanje prava glasa za osobe s
intelektualnim teškoćama.
Projekt provodimo s udrugom GONG.
Novac za projekt daje Europska Unija.
eu

Komentari su zatvoreni.