Udruga za samozastupanje

Lagano za čitanje

Udruga za samozastupanje je nevladina, neprofitna udruga osnovana u Zagrebu u listopadu 2003. godine. Udrugu su osnovali članovi skupine za samozastupanje koji su kroz dugogodišnji zajednički rad stekli vještine samoodređenja i samozastupanja. To je prva i zasad jedina udruga u Hrvatskoj, ali i široj regiji, koju su osnovale osobe s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava.
U skladu s tim koristimo pojmove koji ne stigmatiziraju ili negativno obilježavaju bilo kojeg čovjeka. Stoga umjesto dosad uvriježenog pojma “osobe s mentalnom retardacijom” upotrebljavamo pojam “osobe s intelektualnim teškoćama” koji je uobičajen u sve većem broju zemalja te se koristi u međunarodnim dokumentima.

Udruga je osnovana s ciljem poboljšanja položaja osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj odnosno stvaranjem društva u kojem su osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni građani. U skladu s tim nastojimo osigurati što veći stupanj normalizacije života osoba s intelektualnim teškoćama kroz njihovo uključivanje i aktivno sudjelovanje u životu društva i lokalne zajednice. Kako bi se navedeno postiglo provodi se niz aktivnosti koje imaju za svrhu podizanje svijesti o pravima osoba s intelektualnim teškoćama i teže osnaživanju članova za samozastupanje i njihovom uključivanju u donošenje odluka o vlastitom životu.

Većina članova Udruge za samozastupanje najveći dio svog života provela je u institucijama za osobe s invaliditetom. Mnogo su godina doživljavali izolaciju, omalovažavanje i isključenost. U takvim uvjetima dugogodišnjeg smještaja u stacionarne institucije nisu imali prilike prakticirati niti najbanalnije životne navike kao što je vožnja tramvajem ili autobusom kao niti cijeli niz drugih stvari koje se u ustanovama nisu prakticirale po vlastitoj slobodnoj volji i izboru, a jako su bitne svakom čovjeku. Marginalizirani i izdvojeni iz društva ostali su uskraćeni za poznavanje osnovnih prava i obveza koja svakoj osobi pripadaju rođenjem. Zbog svega navedenog članovima Udruge u radu pomažu asistenti koji ih kroz sastanke, radionice i druženja informiraju, osnažuju i potiču da se zaista afirmiraju kao ravnopravni članovi društva i grada u kojem žive. Neke od glavnih uloga asistenata su pružanje podrške članovima da slobodno i samostalno izražavaju svoja mišljenja i stavove, da se samozastupaju, zatim upoznavanje članova Udruge s relevantnim zakonodavstvom i njihovim pravima, pružanje podrške u organizaciji rada Udruge i realizaciji ciljeva Udruge kao i podrška u osnaživanju za život u zajednici kroz razvijanje novih vještina.
Gotovo svi članovi Udruge sada žive u stanovima u zajednici i primaju podršku prema potrebama. Zaposleni su i odlučuju kako će trošiti svoj novac. Time su postali građani ovog grada sa svim prednostima, ali i iskušenjima koja iz toga proizlaze.
Istupima u javnosti članovi Udruge za samozastupanje žele pokazati da se ljude s intelektualnim teškoćama ne smije tretirati kao bolesne ljude već kao neovisne osobe koje imaju pravo biti uključene u društvo i živjeti kao i svi ostali ljudi.

Udruga za samozastupanje nastoji u svom radu surađivati sa sličnim grupama u zemlji i inozemstvu kako bi se pokret i ideje samozastupanja proširile i ojačale u Hrvatskoj. Surađujemo s grupama samozastupnika u Bjelovaru, Čakovcu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Vinkovcima, Rovinju, Rijeci, Šibeniku, Splitu i Zagrebu. Posebno rado ističemo dobru suradnju s međunarodnim organizacijama Inclusion Europe i Inclusion International.

Organizirali smo nekoliko javnih kampanja koje su imale za cilj podizanje javne svijesti o pravima i položaju osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj, a koje su se ticale tema deinstitucionalizacije te prava na rad i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama. Vrlo smo ponosni i na naše brošure u lako razumljivom obliku (engl. easy to read). Ove brošure predstavljaju pokušaj upoznavanja osoba s intelektualnim teškoćama s relevantnim temama i sadržajima kao što su Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Ustav Republike Hrvatske, stanovanje u zajednici uz podršku ili što je to poslovna sposobnost i što znači gubitak poslovne sposobnosti. Na izradu ovih brošura potaknula nas je činjenica da u Republici Hrvatskoj ne postoje materijali koji bi služili informiranju osoba s intelektualnim teškoćama na prilagođen i primjeren način.

Komentari su zatvoreni.