Konferencija Čuvari prava, Sarajevo 2007

Lagano za čitanje

19.10.2007. sudjelovali smo na konferenciji Čuvari prava.

Konferenciju je organizirao Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Hrvatski helsinški odbor i Beogradski centar za ljudska prava. Raspravljalo se o pravima osoba s invaliditetom.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici udruga i ministarstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.Predstavnici Udruge za samozastupanje su bili Mara Pavlović i Damjan Janjušević.

Damjan Janjušević održao je izlaganje o položaju osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj. Kazao je da se u Republici Hrvatskoj ne poštuju mnoga ljudska pravaosoba s intelektualnim teškoćama.

Kazao je da je prijevodom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na Hrvatski jezik počinjena nepravda prema osobama s intelektualnim teškoćama.

Originalni tekst Konvencije o pravima osoba s invaliditetom je na Engleskom jeziku.

U njemu piše da sve osobe s invaliditetom imaju jednako pravo na poslovnu sposobnost kao i svi ljudi. To znači da se osobe s intelektualnim teškoćama ne smiju lišavati poslovne sposobnosti.

U hrvatskom prijevodu Konvencije piše da osobe s invaliditetom nemaju jednako pravo na poslovnu sposobnost kao svi ljudi.

To znači da se osobe s intelektualnim teškoćama i dalje mogu lišavati poslovne sposobnosti.Mislimo da je to još jedna velika nepravda prema osobama s intelektualnim teškoćama.

Udruga za samozastupanje će se boriti da se ta nepravda ispravi. Borit ćemo se da se Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ispravno prevede.

Borit ćemo se da osobe s intelektualnim teškoćama dobiju jednaka prava kao svi ljudi.

Zahvaljujemo se Hrvatskom helsinškom odboru što nam je omogućio da sudjelujemo na konferenciji Čuvari prava.

Komentari su zatvoreni.