Međunarodna suradnja

Lagano za čitanje

Aktivni smo i istaknuti članovi dvije međunarodne organizacije s kojima godinama uspješno surađujemo: Inclusion Europe i European Coalition for Community Living (ECCL).

U više navrata naše predstavnice izlagale su ispred Ujedinjenih naroda u Genevi i New Yorku u ime organizacija Inclusion Europe, Inclusion International i International Disability Alliance koje okupljaju osobe s intelektulanim teškoćama.
Također je naša predstavnica nastupala u ime europskih samozastupnika u Europskoj komisiji u Bruxellesu.

Aktivni smo članovi Europske platforme samozastupnika (European Platform of Self Advocates, EPSA) koja je dio organizacije Inclusion Europe, a okuplja europske organizacije samozastupnika.
Presjednica naše Udruge sudjeluje u radu Upravnog Odbora Inclusion Europe te Upravljačke grupe EPSA.

Od ostalih međunarodnih aktivnosti valja spomenuti značajan doprinos u izradi Europske Deklaracije o pravima djece i mladih s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) organizirala je krajem 2010. konferenciju na kojoj je Deklaracija potpisana.
Na konferenciji je sudjelovala naša predstavnica koja je izlagala u ime EPSA-e.

Naša predstavnica sudjeluje u radu Savjetodavnog odbora na čelu istraživanja koje provodi Fundamental Rights Agency (FRA) o stanju ljudskih prava osoba s intelektualnim teškoćama i teškoćama mentalnog zdravlja u 27 zemalja članica EU.

Komentari su zatvoreni.