Letci

Možda niste znali

Možda niste znali

Dodano: 02.07.2010 u Letci

Da većina djece i osoba s većim intelektualnim teškoćama još uvijek nema mogućnosti:

Izjava o konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Izjava o konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Dodano: 25.06.2010 u Letci

Izjava o konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Svjedočanstva: pravo na život u zajednici

Svjedočanstva: pravo na život u zajednici

Dodano: 20.06.2010 u Letci

Pročitajte svjedočanstva osoba s poteškoćama.