Letci

Izađi na izbore

Izađi na izbore

Dodano: 27.03.2013 u Letci
Jeste li znali?

Jeste li znali?

Dodano: 29.05.2012 u Letci

Samozastupanje znači govoriti u svoje ime i odlučivati o svome životu. To znači da se svatko ima pravo zauzeti za sebe…

Udruga za samozastupanje

Udruga za samozastupanje

Dodano: 12.11.2010 u Letci

Ukratko o samozastupanju i Udruzi.

Možda niste znali

Možda niste znali

Dodano: 02.07.2010 u Letci

Da većina djece i osoba s većim intelektualnim teškoćama još uvijek nema mogućnosti:

Izjava o konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Izjava o konvenciji o pravima osoba s invaliditetom

Dodano: 25.06.2010 u Letci

Izjava o konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Svjedočanstva: pravo na život u zajednici

Svjedočanstva: pravo na život u zajednici

Dodano: 20.06.2010 u Letci

Pročitajte svjedočanstva osoba s poteškoćama.