Završna konferencija projekta Osnaživanje žena s intelektualnim teškoćama

Lagano za čitanje
Udruga za samozastupanje zajedno s
Inclusion Europe provela je projekt
Osnaživanje žena s intelektualnim teškoćama.
Cilj projekta je zaštititi žene s intelektualnim teškoćama od nasilja.
Zato smo razgovarali sa 7 žena
koje su bile žrtve nasilja.
Neke od njihovih priča predstavili smo
na konferenciji koja se održala 20.12.2019.
u Kući ljudskih prava.
Na konferenciji je govorila i savjetnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku Sandra Batlak.
Predstavila je što je sve ministarstvo napravilo da bi zaštitilo žene žrtve nasilja.
Marko Buljevac sa Studija socijalnog rada predstavio je razna istraživanja o nasilju nad osobama s invaliditetom.
Josipa Tukara Komljenović iz Ženske sobe – Centra za seksualna prava govorila je o razlici između nasilja nad ženama sa i bez invaliditeta.
Zamjenica pravobraniteljice za osobe
s invaliditetom Mira Pekeč Knežević podsjetila je da smo dužni poštivati Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.
Katarina Sokić govorila je o zakonskoj zaštiti od nasilja.
Potrebno je poboljšati zakone i
educirati pravne stručnjake.
Zaključili smo da i dalje puno osoba s invaliditetom doživljava nasilje.
Posebno su nasilju izložene žene.

Zbog toga ćemo dalje raditi na:

• informiranju samozastupnika o ovoj temi

• zaštiti i poboljšanju prava osoba s intelektualnim teškoćama

• razvoju neovisnog nadzora nad radom pružatelja usluga.

Pojekt Osnaživanje žena s intelektualnim teškoćama provodi se uz financijsku podršku Open Society Foundation.

Komentari su zatvoreni.