Seminar u Portugalu

Lagano za čitanje
Naša samozastupnica Senada Halilčević sudjelovala je na seminaru Pripremanje za budućnost koji se održao od 9. do 13. 4. 2018. u gradu Penicheu u Portugalu.
Glavna tema seminara bilo je nasilje nad ženama s intelektualnim teškoćama u institucijama i utjecaj koje takvo nasilje ima na život žena s intelektualnim teškoćama nakon što odu živjeti u zajednicu.
Samozastupnici iz raznih europskih zemalja razgovarali su i učili o raznim vrstama nasilja i načinima kako ga zaustaviti i spriječiti.
Samozastupnci su govorili što rade u svojim zemljama, a članovi EPSA upravljačke grupe održali su zanimljive radionice o:
• Pravu glasa i poslovnoj sposobnosti
• Inkluzivnom obrazovanju i bijegu od siromaštva
• Zaštiti od diskriminacije i neovisnom življenju u zajednici
Osim napornog rada samozastupnici su se mogli zabaviti i opustiti na aktivnostima surfanja, veslanja i meditacije.
Zadnji dan seminara EPSA upravljačka grupa održala je pripremni sastanak za Svjetski kongres samozastupnika koji će se održati 31. 5. 2018. u Birminghamu u Engleskoj.
Seminar je organizirao Inclusion Europe.

Komentari su zatvoreni.