Odluka je naša – radionica 4

Lagano za čitanje
Posljednja radionica u sklopu projekta Odluka je naša – Jačanje mreže hrvatskih samozastupnika kao podrška većoj samostalnosti i uključenosti u društvo osoba s intelektualnim teškoćama održana je 18. i 19. 12. 2014.
Ovaj projekt provodi Udruga za samozastupanje s partnerima Centrom za rehabilitaciju Zagreb i Centrom za rehabilitaciju Ozalj uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.
Radionica 4
Na zadnjoj radionici govorilo se
o ulozi asistenata i planiranju rada    grupa za samozastupanje.
Predstavnike centara za rehabilitaciju Zagreb i Ozalj educirali smo o:

  • ulozi asistenata u grupi za samozastupanje
  • parlamentarnim procedurama i rješavanjem problema na grupama samozastupnika
  • glasanju i izborima u grupi
  • konferencijama samozastupnika
Polaznici edukacije su također ispričali svoja dosadašnja iskustva u radu sa grupama za samozastupanje koje su pokrenute u centrima za rehabilitaciju Zagreb i Ozalj.
Cilj ovog projekta je pridonijeti kvaliteti procesa deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi kroz edukaciju osoblja i izgradnju novih grupa za samozastupanje.
Radionica 4

Komentari su zatvoreni.