Odluka je naša – radionica 1

Lagano za čitanje
Udruga za samozastupanje održala je 29. i 30. 9. 2014. prvu u nizu radionica o samozastupanju, ljudskim pravima i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Radionica 1
Na radionici su sudjelovali partneri na projektu Centar za rehabilitaciju Zagreb i Centar za rehabilitaciju Ozalj. Radionica 1
Radionica je održana u sklopu projekta Odluka je naša – Jačanje mreže hrvatskih samozastupnika kao podrška većoj samostalnosti i uključenosti u društvo osoba s intelektualnim teškoćama koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. Radionica 1
Cilj ovog projekta je pridonijeti kvaliteti procesa deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi kroz edukaciju osoblja i izgradnju novih grupa za samozastupanje. Radionica 1

Komentari su zatvoreni.