Nova brošura: Imam pravo znati!

Lagano za čitanje
Dragi naši samozastupnici,
izdali smo novu brošuru.
Brošura se zove Imam pravo znati!
Ljudska seksualnost 1:
Intimne veze i privatnost.
Ovom brošurom želimo potaknuti samozastupnike,
njihove asistente, članove njihovih obitelji ili
osobe koje im pružaju podršku da zajedno
započnu razgovarati o intimnim vezama
To je vrlo važna tema za mnoge ljude.
Vjerujemo da informacije iz ove brošure mogu biti zanimljive mnogim samozastupnicima koji žele saznati nešto više
o intimnim vezama i privatnosti.
Osim brošure napisali smo i letak o ovoj temi. letak
Brošura i letak nastali su u sklopu projekta Odluka je naša kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Dio novca za izradu brošure i letka dobili smo i od Fondacije Otvoreno društvo.
Za čitanje brošure kliknite ovdje.
Za čitanje letka kliknite ovdje.

Komentari su zatvoreni.