Javne tribine o imovinskim pravima osoba lišenih poslovne sposobnosti

Lagano za čitanje

 

Udruga za samozastupanje s partnerima održala je javne tribine u okviru projekta „Upoznajemo se i zagovaramo – imovinska prava osoba s intelektualnim teškoćama/osoba lišenih poslovne sposobnosti“.
Projekt se provodi uz financijsku podršku  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Prva tribina održala se u gradu Pakracu.

Kako je bilo u Pakracu, možeš vidjeti ako klikneš ovdje.

Nakon Pakraca, tribine su se održale u gradovima:

 • Sisku
 • Slavonskom Brodu
 • Bjelovaru
 • Zagrebu.
Na tribinama su samozastupnici govorili o problemima s kojima se suočavaju kada žele upravljati svojom imovinom.
Naprimjer, neki samozastupnici koji žive u organiziranom stanovanju i zaposleni su, moraju cijelu svoju plaću dati za svoj smještaj bez da im ostane išta novaca za osobne potrebe.
Ostale priče samozastupnika možeš pročitati u našem časopisu Glas samozastupnika na temu Čija je moja imovina?
Profesorica Katarina Sokić na tribinama je predstavila svoje istraživanje o imovinskim pravima osoba lišenih poslovne sposobnosti.
Istraživanje je pokazalo da je potrebno bolje kontrolirati način na koji se raspolaže imovinom samozastupnika.

Važno je informirati samozastupnike o njihovim imovinskim pravima i uključiti ih u donošenje odluka o njihovoj imovini.

Na tribinama su sudjelovali:

 • samozastupnici
 • socijalni radnici
 • pravnici
 • roditelji djece i odraslih s intelektualnim teškoćama
 • stručnjaci i profesori
 • zaposlenici službi podrške
 • predstavnici drugih udruga.
Na kraju svake tribine svi prisutni su se mogli uključiti u raspravu i reći svoje mišljenje o temi tribine.

Zaključeno je da se samozastupnici suočavaju s previše prepreka kada žele upravljati svojom imovinom.

Često ne znaju što je sve njihova imovina, kako doći do nje i koristiti ju.

Zbog toga mnogi samozastupnici žive u siromaštvu, socijalno su isključeni i ovise o tuđoj skrbi.

 

Udruga za samozastupanje zajedno s ostalim partnerima nastavit će raditi na pronalaženju rješenja za bolju i pravedniju zaštitu imovinskih prava osoba lišenih poslovne sposobnosti.

 

Komentari su zatvoreni.