Javna tribina

Lagano za čitanje
27.5. 2011. u Centru za ljudska prava
održana je javna tribina pod nazivom
“Upoznajemo svoje prava i
sami se zastupamo”.
Na tribini su govorili samozastupnici.
Samozastupnici su predstavili
novu brošuru koja govori o diskriminaciji.
Brošura se zove “Što je diskriminacija
i kako se od nje zaštiti”.
Samozastupnici su također imali izlaganja o 3 važne teme.

Svetka Buturić i Gordana Huzek
su pričale o diskriminaciji.

Snježana Kanjir i Domagoj Modrušan
su pričali o poslovnoj sposobnosti.

Hrvoje Forner i Senada Halilčević
su pričali o pravu na život u zajednici.

Na tribini su bili i predstavnici
pučkog pravobranitelja i
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Nakon izlaganja slijedio je zanimljiv razgovor.

Komentari su zatvoreni.