2. saziv Stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Lagano za čitanje

 

Naša samozastupnica Senada Halilčević izabrana je u 2. saziv Stručnog savjeta Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Stručni savjet pravobraniteljice za osobe s invaliditetom osnovala je 1. srpnja 2017. godine pravobraniteljica za osobe s invaliditetom gđa. Anka Slonjšak
Članovi Savjeta su osobe raznih profila aktivno uključene u zalaganje za prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.
Ovo tijelo savjetuje pravobraniteljicu i raspravlja pitanja važna za osobe s invaliditetom.
Nakon pola godine rada u Stručnom savjetu i izbora na natječaju za 2. saziv Stručnog savjeta ponovno smo dobili priliku aktivno surađivati sa pravobraniteljicom kako bi poboljšali položaj svih osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj.

Komentari su zatvoreni.