Brošura: Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, članak 12: Jednakost pred zakonom

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, članak 12: Jednakost pred zakonom

Pročitajte on-line "Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, članak 12: Jednakost pred zakonom"