Što je samozastupanje?

Lagano za čitanje
Samozastupanje znači govoriti u svoje ime i donositi odluke o vlastitom životu. Slika
To znači poznavati svoja prava i boriti se za njih. Slika
Na taj način mi, samozastupnici pokazujemo da smo prije svega ljudi i da možemo govoriti u svoje ime. Slika
Društvo u kojem živimo dužno nam je osigurati mogućnost izbora i podršku. Tako bi svaka osoba s intelektualnim teškoćama dobila priliku utjecati na svoj život. Slika

Komentari su zatvoreni.